Course curriculum

 • 1

  Velkommen til foredrag og kurs - Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger

 • 2

  Del 1

  • Livssorg - Del 1

 • 3

  Pauserefleksjon

  • Tanker etter del 1

  • Pauserefleksjon etter del 1

  • Spørsmål til Janette om del 1

 • 4

  Del 2

  • Livssorg - Del 2

 • 5

  Pauserefleksjon

  • Tanker etter del 2

  • Pauserefleksjon etter del 2

  • Spørsmål til Janette om del 2

 • 6

  Del 3

  • Livssorg - Del 3

 • 7

  Refleksjon og oppsummering

  • Tanker etter del 3

  • Refleksjonsoppgaver etter del 3

  • Spørsmål til Janette om del 3

  • Hva syns du om foredraget og refleksjonsoppgavene?

  • Veien videre